Score:0

วิธีให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Zingr

ธง hm

วิธีให้สิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับ เครือข่าย Zingrเนื่องจากเราต้องการสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่ออัปเดตฟังก์ชันเพิ่มเติม

ChanganAuto avatar
us flag
สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอูบุนตู

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา