Score:0

วิธีเชื่อมต่อไร้สายกับเครื่องพิมพ์

ธง hm

ฉันใช้ Ubuntu 2014 และฉันกำลังพยายามเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ Richo MP-2014AD ของฉัน ฉันพบอุปกรณ์จากการตั้งค่าและแจ้งว่าเชื่อมต่อแล้ว แต่ฉันไม่สามารถพิมพ์อะไรได้เลย คำแนะนำใด ๆ?

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา