Score:0

ไม่สามารถลบรายการออกจากคลิปบอร์ด copyQ

ธง ve

หลังจากคลิกที่รายการในดร็อปดาวน์/หลังจากเปิดถาด ฉันกดปุ่มลบเพื่อลบรายการ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่หายไปฉันได้ตรวจสอบแล้วว่าในการตั้งค่า copyQ กุญแจสำคัญในการลบรายการคือปุ่มลบ คุณช่วยใครได้บ้าง

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา