Score:0

แปลง img เป็น pdf

ธง za

แปลง *.png ออก.pdf คำสั่งนี้ทำให้ฉันมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "พยายามดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตตามนโยบายความปลอดภัย"

Will avatar
id flag
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ เวอร์ชันของ Ubuntu วิธีการตั้งค่า (เป็นคอมพิวเตอร์ของคุณเองหรือคุณเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ) เราไม่สามารถให้คำแนะนำใด ๆ แก่คุณได้ในขณะนี้

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา