Score:0

ลงชื่อเข้าใช้ปัญหา Chromium

ธง in
GAP

ฉันมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Chromium ไม่ใช่ว่าเขาแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อฉันป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ฉันยังหาตัวเลือกในการลงชื่อเข้าใช้และซิงค์ไม่เจอด้วยซ้ำ

ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับการอัปเดต .... หรือฉันโง่มาก

ChanganAuto avatar
us flag
ไม่มีตัวเลือกใน Chromium อีกต่อไป มีให้ใน Chrome เท่านั้น

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา