คำถามที่แท็กเป็น ['เอ็นเอสเอ็กซ์']

คะแนน 0
Smudger avatar
ACL เพื่อบล็อกหน้า vcloud บางหน้ายกเว้นจาก IP บางตัว
ธง sg

ฉันจำเป็นต้องบล็อก URL ของผู้เช่าใน vcloud และสามารถทำได้สำหรับความพยายามโดยตรง เช่น vcloudaddress.com/tenant/tenantname แต่ดูเหมือนจะบล็อกไม่ได้

/login/?service=tenant:tenantname&redirectTo=blahblahblah

ฉัภ...