คำถามที่แท็กเป็น ['เน็ตโฟลว์']

คะแนน 0
Said Jawad avatar
บันทึก Netflow ด้วยพอร์ตปลายทาง 1025,257 และโปรโตคอลเป็น ipv6-icmp
ธง ng

ฉันมีบันทึก Netflow จากเราเตอร์หลายตัว บันทึกมีโฟลว์ IPv6 และมีรายการที่มีโปรโตคอลเป็น ipv6-icmp และค่าพอร์ตปลายทางเป็น 0, 1025 และ 257 ฉันรู้จาก ลิงค์นี้ ค่า 0 สำหรภ...