คำถามที่แท็กเป็น ['ห่วงอุปกรณ์']

คะแนน 0
royarisse avatar
ประสิทธิภาพไม่ดีในอุปกรณ์ลูปหลายตัวที่ใช้เป็นที่เก็บไฟล์
ธง cn

ขณะนี้ ฉันกำลังจัดการบริการสำรองข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลหลายเครื่อง การสำรองข้อมูลถูกเขียนผ่าน rsync ทุกการสำรองข้อมูลจะมีไฟล์คอนเทนเนอà ...

คะแนน 0
AnnoyinC avatar
Lostup เมานต์ดิสก์อิมเมจเป็นอุปกรณ์เดียว จะวนกลับพาร์ติชันแยกกันได้อย่างไร
ธง kn

ฉันมีดิสก์อิมเมจที่มี 2 พาร์ติชัน เมื่อฉันทำ #losetup -f <ไฟล์> เท่านั้น /dev/loop0 ปรากฏขึ้น วิธีทำ /dev/loop0p0 และ /dev/loop0p1 ปรากฏ? โดยใช้ #แยกส่วน /dev/loop0 มันแสดงว่ามี 2 พาร์ต ...