คำถามที่แท็กเป็น ['สูญหาย']

คะแนน 0
Rosamunda avatar
หมายความว่าอย่างไร "สัญญาณหายไปเป็นเวลา 15 นาทีจาก 'ปริมาณงานแอปพลิเคชันต่ำ'"
ธง sd

ฉันเพิ่งติดตั้งบริการ New Relic ในเว็บไซต์ของฉัน และฉันได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่เรื่อยๆ

สัญญาณหายไปเป็นเวลา 15 นาทีใน 'ปริมาณงานแอปพลิเคชันต่ำ'

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

และนีà ...