คำถามที่แท็กเป็น ['ฟิโอ']

คะแนน 0
simonw avatar
FIO 17x ช้าลงบน ZFS กว่าอุปกรณ์ดิบ
ธง in

ฉันมี ZFS pool RAIDZ-1 บน 4 x 3.84TB SATA3 'องค์กร' SSD

zfs สร้าง rpool/fio
zfs ตั้งค่า primarycache=ไม่มี rpool/fio

fio --ioengine=sync --filename=[X] --direct=1 --rw=read --bs=4K --numjobs=1 --ioความลึก=1 --runtime=10 --time_based --name= ฟิโอ

ผล:

--ชื่อไฟล์=/dev/sdg:        
  อ่าน: ...