คำถามที่แท็กเป็น ['ฟันดาบ']

คะแนน 0
Dnd avatar
การกำหนดค่า STONITH บนคลัสเตอร์ดิสก์ที่ไม่แบ่งใช้
ธง sn
Dnd

ฉันได้กำหนดค่าคลัสเตอร์ 2 โหนด (VM) ด้วยส่วนขยาย SUSE High Availability

คลัสเตอร์ไม่ได้ใช้ดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้น Stonith จึงไม่จำเป็นจริงๆ แต่กลุ่มยังคงถามหา Ston ...