คำถามที่แท็กเป็น ['ทางแยก']

คะแนน 0
Carl Colijn avatar
ลักษณะการทำงานของคำสั่ง Windows DEL wrt จุดเชื่อมต่อ
ธง pn

ในสคริปต์ตัวติดตั้งของฉัน ฉันต้องการลบไฟล์ที่รู้จักออกจากตำแหน่งที่รู้จักในเครื่องพีซีโดยใช้คำสั่ง DEL คำสั่งควรล้างไฟล์ออกจากโฟลเดอร์บางโฟà ...