คำถามที่แท็กเป็น ['ของที่ระลึกใหม่']

คะแนน 0
เหตุผลที่เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองช้า?
ธง us

ฉันใช้ Apache 2 กับเซิร์ฟเวอร์ PHP 7.4.29 บน Ubuntu 20.04 บน AWS โดยใช้ AWS load balancer และ auto scaling group เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับทรัพยากร AWS อื่นๆ เช่น dynamodb, RDS (mysql), memcache เป็นต้น นี่คือสภาพแวดล้ ...

คะแนน 0
Rosamunda avatar
หมายความว่าอย่างไร "สัญญาณหายไปเป็นเวลา 15 นาทีจาก 'ปริมาณงานแอปพลิเคชันต่ำ'"
ธง sd

ฉันเพิ่งติดตั้งบริการ New Relic ในเว็บไซต์ของฉัน และฉันได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่เรื่อยๆ

สัญญาณหายไปเป็นเวลา 15 นาทีใน 'ปริมาณงานแอปพลิเคชันต่ำ'

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

และนีà ...