Score:3

รูปแบบใน LWE นั้นถูกต้องใน R-LWE หรือไม่

ธง ro

วิธีหนึ่งในการตีความเมทริกซ์ใน RLWE คือเป็นเซตย่อยของเมทริกซ์จำนวนเต็มมาตรฐานที่มี โครงสร้างพิเศษ. ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้เมทริกซ์แบบสุ่ม $A\in\mathbb{Z}_q^{n\times n}$ (อย่างที่เราทำได้ในโครงสร้างแบบ LWE) เราสามารถแทนที่เมทริกซ์นี้ด้วยเมทริกซ์ที่คอลัมน์แรก (หรือแถว) เป็นแบบสุ่ม และส่วนที่เหลือมีโครงสร้างการหมุนเป็นวงกลม:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_n & \จุด & a_2\ a_2 & a_1 & \จุด & a_3\ \vdots & &\ddots & \ a_n & a_{n-1} & \จุด & a_1 \end{pmatrix} = [\vec a, \mathsf{rot}(\vec a),\mathsf{rot}^2(\vec a),\dots, \mathsf{rot}^{n-1}( \vec ก)]$$

แน่นอนว่ามี "โครงสร้างพิเศษ" อื่น ๆ อยู่ (เช่น เนกาไซคลิก การหมุน)

การเปรียบเทียบนี้ยืดออกไปไกลแค่ไหน? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับโครงร่างใด ๆ ที่อิงตาม LWE จะมีโครงร่าง R-LWE ที่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยสุ่มตัวอย่างเมทริกซ์สุ่มจากชุดย่อยพิเศษนี้ (แทนที่จะสุ่มแบบสม่ำเสมอ)

ตัวอย่างเช่น ในการเข้ารหัสสไตล์ Regev มาตรฐาน (ซึ่งออกแบบมาสำหรับ LWE) เราสามารถเลือกเมทริกซ์ด้วยวิธีข้างต้นเพื่อสร้างการเข้ารหัส Regev เวอร์ชัน R-LWE ได้หรือไม่

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา